Site Yönetimi

  • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
  • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
  • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
  • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
  • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
  • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması
  • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması