Terrace Tema Sitesi Ortak Alan Kullanım Yönetmeliği

Terrace Tema Sitesi’ne ait ortak alanların (bağımsız bölümlerin dışında kalan ve site ortak alanı olarak tespit edilmiş tüm alanların) kullanımına ilişkin bu yönetmelik sitede yaşayan tüm site sakinlerini ve her ne sebepler olursa olsun sitede bulunanları bağlar.

1. HAVUZLAR VE ÇEVRESİ

1.1. Konut sahibi her kat maliki, kiracı ve yasal temsilcileri havuzlardan istifade edebilirler.
1.2. Aidat borcu olan Kat Maliki ve Kiracı veya yasal temsilcileri, havuzdan ancak geçmiş dönem borçları ve tespit edilen gecikme cezaları ile beraber ödedikleri takdirde faydalanabilecektir.
1.3. Site yönetimi tarafından havuz alanlarına giriş için güvenlik tedbirleri alınabilir. Bu tedbirler ilgili alanların çeşitli malzemelerle çevrelenmesi, parmak izi, elektronik kart, şifre ve benzeri yöntemler (teknolojik gelişmelere göre daha başka tedbirler) şeklinde olabilir.
1.4. Site sakini olmayanlar havuzları kullanamazlar. Sitede misafir olarak bulunanların havuzları kullanabilmesi için yönetime başvurmaları ve belli bir süre için, kullanılan güvenlik sisteminin gerektirdiği geçerli şifre, kart ve benzeri giriş aracını almaları zorunludur. Site sakininin refakati olmadığı durumlarda misafirlerin havuz kullanımı yasaktır.
1.5. Açık havuz sezonu Yönetim Kurulunca belirlenen yaz sezonunda açılır, kış sezonunda kapanır.
1.6. Havuzların temizlik ve bakımı için yönetim kurulunca belirlenecek ve ilan edilecek zamanlarda havuzların kullanımı yasaktır.
1.7. Bağımsız bölümünü kiraya vermiş olan malikler havuzları kullanamazlar.
1.8. Havuzların kullanımı esnasında hijyen ve temizlik kurallarını ihlal edenlerin havuza girişi bir aydan az olmamak üzere yönetim kurulu tarafından yasaklanabilir. Temizlik ve hijyen kurallarının ihlali ilgili bağımsız bölüm sakinleri tarafından devam ederse yönetim kurulu yasak süresini uzatmanın yanı sıra Daire Eşit Pay Maliyetinin iki katı kadar ceza uygulayabilir. Ayrıca havuzun temizliği için gerekli masraflar ilgili bağımsız bölüme rücu edilir.
1.9. Havuzların kullanım saatleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve site sakinlerine panolara asılmak sureti ile duyurulur. Açılış, kapanış saatlerine ve uyarı panolarında yazılı olan kurallara uymak zorunludur.
1.10. Havuzlara girmesi yasak olanların girmesi durumunda site yönetimince görevlendirilen personel tarafından (gerektiğinde zor kullanılarak) çıkarılması sağlanır. Bu tür durumların tekrarı halinde Daire Eşit Pay Maliyeti kadar ceza uygulanır.
1.11. Havuz suyunun temizliğini korumak için havuza girmeden önce mutlaka duş alınmalıdır. Güneş yağı kullanımı sonrasında da mutlaka duş alınmalıdır.
1.12. Şezlong, minder, sandalyelerde yer ayırma yapılmaz. Yer tutmak amacıyla konulan havlu görevliler tarafından toplanır.
1.13. Dökülen saçlar kıllarının havuz filtrelerini tıkayacağından dolayı bayanların ve uzun saçlı bayların bone kullanmaları ya da saçlarını toplamaları zorunludur.
1.14. Havuz derinliği yüzme bilmeyenler için tehlikelidir. 0-6 yaş grubu çocukların (ebeveyn gözetiminde) çocuk havuzunda, diğer yaş grubunun ana havuzlarda yüzmeleri gereklidir. 0-12 yaş grubu çocuklar ebeveynleri nezaretinde ana havuzlarda yüzebilirler. Lastik bot, deniz yatağı ve bezli çocuklar havuzlara giremez. Site Yönetimi, belirlenen yaş grubunun altında olup ta havuza site yönetiminin bilgisi dışında giren çocuklar ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.
1.15. Havuz bölgesi ve güneşlenme alanında top oynamak, koşmak ve benzeri oyunlar oynamak, gürültü yapmak, başkalarını rahatsız etmek yasaktır.
1.16. Havuzların kullanımı için yönetim kurulu tarafından ikaz panolarına bazı ikaz bilgileri konulabilir. Havuzda görevli personelin ikazlarına ve ikaz panosundaki kurallara mutlaka uyulmalıdır.
1.17. Kedi-Köpek gibi evcil hayvanların gündüz ve gece havuz ve güneşlenme alanlarına getirilmesi yasaktır. Uymayan sakinlere daire eşit pay maliyet tutarında ceza uygulanır.
1.18. Havuz bölgelerine ayakkabı ile girilemez. Havuzlara uygun kıyafetler ile giriş yapılmalıdır. Yarı çıplak veya elbise ile havuza giriş yapanlar uyarılır ve tekrarı halinde havuzlara girişleri kısıtlanabilir. Uymayan sakinlere daire eşit pay maliyet tutarında ceza uygulanır.
1.19.Açık, kanamalı yaralar, mantar ve bulaşıcı hastalık hallerinde havuz alanlarına giriş yasaktır. Uymayan sakinlere daire eşit pay maliyet tutarının 2 katı ceza uygulanır.
1.20. Havuz bölgesinde cam şişe ve bardak kullanılamaz. Havuz bölgesinde plastik ya da karton bardak kullanılmalıdır. Uymayan sakinlere daire eşit pay maliyetinin ½’si tutarında ceza uygulanır.
1.21. Havuz ve güneşlenme bölgesinde kabuklu ve insanları rahatsız edecek yağlı ve kokulu yiyeceklerin tüketilmemesine yönetim tarafından kısıtlama getirilebilir.
1.22. 8 yaşından küçük çocukların WC ve DUŞ kullanımında ebeveynlerinin eşlik etmesi gerekmektedir.
1.23. Havuzu kullanan misafirlerin sorumsuz davranışlarından ilgili bağımsız bölüm sahibi ya da ikamet eden kiracı ile yasal yetkisi olan kişiler sorumludur.
1.24. Havuzların kenarındaki demirbaşlar, havuz bölgesi dışına çıkartılmaz. Havuz demirbaşlarına hasar verenlerin hasar bedelleri ilgili şahıslardan tahsil edilir.
1.25. Havuzumuzda görevli bir cankurtaran olmaması nedeniyle yetişkin dahi olsa yüzme bilmeyen ve sağlık sorunları bulunanların havuzları yanlarında refakatçi olmaksızın kullanmaları tehlikelidir ve yönetim tarafından yasaklanabilir.
1.26. Belli bir alkol seviyesinin (yönetim tarafından belirlenen) üzerinde alkollü olarak havuzların kullanımı site yönetim tarafından yasaklanabilir.
1.27. Bebekler, havuz için üretilmiş özel naylon bez kullanarak ve yalnızca ebeveynleri eşliğinde çocuk havuzuna girebilirler. Çocuklar ve bebekler tamamen çıplak olarak havuza sokulamaz.
1.28. Uymayan sakinlere daire eşit pay maliyet tutarında ceza uygulanır.Havuza giren site sakinlerinin can güvenliğinden site yönetimi veya görevli personel sorumlu değildir.
1.29. Havuz ve güneşlenme bölgeleri dışında (bahçede, blok içlerinde, koridorlarda ve asansörlerde) mayo, şort vb. giysilerle yarı çıplak dolaşılması yasaktır.
1.30. Havuzu ve güneşlenme bölgesini kullanan site sakinleri, yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

2) SAUNA, SOYUNMA – GİYİNME VE SPOR TESİS ALANLARI

2.1. Saunaların açılış ve kapanış saatleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve site duyuru panolarında duyurulur. Bu alanların belirlenen saatler dışında kullanılması yasaktır.
2.2. Havuz alanlarına girmesi ve kullanması yasak olanların sauna, soyunma-giyinme ve spor alanlarına girmesi de yasaktır. Yasak kurullarına uymayanlara havuz kurallarına uymayanlar için daire eşit pay maliyeti tutarında ceza ve yaptırımlar uygulanır.

3. AÇIK VE KAPALI OTOPARKLAR

3.1. Açık ve kapalı otoparklar yönetim planında ve ekinde belirlenen şekilde kullanılacaktır. Otoparklara yabancı araçların sokulması yasaktır. Kapalı otoparklarda 1+1 daireler 1 araç, 2+1 ve 3+1 daireler 2 şer araç sokma hakları vardır. Bunun dışında araç sokulamaz.
3.2. Site yönetimi, yönetim planı ekinde var olan ve bağımsız bölümlere tahsis edilmiş alanların dışına park edilmiş araçları çektirebilir, bu kuralları ihlal edenlere, her ihlal için Daire Eşit Pay Maliyeti 1/3 ‘ü tutarında ceza uygulanır.
3.3. Kapalı otopark bünyesinde bulunan oto yıkama alanı yönetim kurulu tarafından kiraya verilebilir. Oto yıkamaya dışarıdan araç sokulamaz. Ancak, sadece yıkama amacıyla oto yıkama sorumluları tarafından araçların oto yıkama alanına alınmasına ve tekrar ilgili sorumlular tarafından site dışına çıkarılmasına yönetim tarafından izin verilebilir. Site Yönetiminin lüzum görmesi durumunda bu alanın kullanılmasına kısıtlamalar getirilebilir.

4. BİNA GİRİŞLERİ VE KAT KORİDORLARI

4.1. Bina girişlerine ve kat koridorlarına eşya bırakılması yasaktır. Bu alanlara bırakılan eşyalar yönetim tarafından toplatılır ve mesuliyet kabul edilmez. Ve daire sakinine eşit pay maliyetinin ½’si tutarında ceza uygulanır.
4.2. Bu alanların temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılması gerekli olup, eşya koymak sureti ile ve/veya kan, kusmuk ve benzeri şekilde kirletenlerden temizlik giderleri iki katı ile tahsil edilir ve daire eşit pay tutarında ceza uygulanır.
4.3. Koridor, kat bahçeleri ve ortak alana çöp bırakmak kesinlikle yasaktır. Çöpler her katta buluna çöp odalarına atışmalıdır. Bu kurala uymayan sakinlere daire eşit pay tutarının ½’si tutarında ceza uygulanır.
4.4. Bina blok girişleri ve otopark girişleri, koridorlar, sosyal tesislerde, havuz çevresi ve çocuk oyun parkı ve tüm ortak alanlarında tasmasız hayvan gezdirmek yasaktır. Tasmasız evcil hayvan gezdiren site sakinlerine daire eşit par tutarınca ceza kesilecektir. Ayrıca evcil hayvan dışkılarını toplamayanlara eşit pay tutarının 2 katı ceza uygulanır.

5. TERAS KATLAR VE KAT BAHÇELERİ

5.1. A Blok teras katı tüm site sakinlerinin kullanımı içindir ve ücretsizdir. Bu alanın açılış ve kapanış saatleri site yönetimi tarafından belirlenir. Bu alanın içerisinde bulunan kafe kısmının işletilmesi doğrudan site yönetimi tarafından yapılabileceği gibi geliri site yönetimi tarafından kullanılmak üzere kiraya da verilebilir.
5.2. A blokta bulunan tüm kat bahçeleri site sakinlerinin kullanımı içindir ve ücretsizdir.
5.3. B Blok teras katı ve alt katında bulunan kat bahçeleri geliri site yönetimi tarafından kullanılmak üzere site yönetimi tarafından kiraya verilebilir. Bu alanların kira gelirinin tespitinde lisanslı değerleme firmalarından yararlanılır.
5.4. B blokta bulunan diğer kat bahçeleri site sakinlerinin kullanımı içindir ve ücretsizdir.
5.5. Site sakinlerinin kullanımına sunulan alanlarda genel ahlaka ve adaba uygunsuz davranışlar yasaktır. Bu alanlarda kumar ve benzeri oyunlar oynanması, oynatılması yasaktır.
5.6. Kat bahçeleri/balkonlarında ve pencerelerden çamaşır ve halı asmak, kat bahçeleri/balkonlarına eşya bırakmak, balkon ve pencerelerden çamaşır veya halı silkelemek ve izmarit atmak kesinlikle yasaktır. Uymayanlara daire eşit pay maliyeti tutarında ceza uygulanır.
5.7. Kat bahçeleri/balkonlarında ve hayvan gezdirme alanında evcil hayvan beslemek katiyen yasaktır. Uymayanlara daire eşit pay maliyetinin 2 katı tutarında ceza uygulanır.